IMG_5300.jpg              
                                                                           

He Mihimihi 
Ko te mihi tuatahi ki nga kaihanga Io Matua te kore raua Ko Rikoriko,
Ki te pūtaketanga o nga mea katoa.
Uea ki a Ranginui e tū nei,
Uea ki a Papa-tū-ā-nuku e takoto ake nei
Uea ki ngā tamariki o Papa me Rangi hoki
Tēna tātou katoa e whai nei i ngā tapuwae o ngā tūpuna.
Ki ō tātou tini mate, e tangihia ake nei, e mihia ake ana.
Otirā, ki ngā Pakeke, ki ngā mātua, ki ngā whānaunga katoa, nā koutou ngā āwhina, ngā tautoko e tika ai te rere a te waka nei.
Ngā mihi aroha ki a koutou katoa mo to aroha tautoko ki tēnei kaupapa.

Tēnei te mihi matakoakoa, matakuikui hoki ki a koutou katoa
He uri ahau o ngā Maunga tapu o Rongokako me te Whakapunake hoki
I tipu ake ahau i raro i te maru o enei tupuna
Ko te Wairoa hopupu honengenenge matangirau me Tutaekuri oku awa
Ko Ngāti Ruapani, Porou, Rongomaiwāhine, Kahungunu oku iwi
Ko Ngāti Maahu rātou ko Ngāti Hinepare, ko Ngāti Hinganga oku hapū
Ko Hamuera Moteo rāua ko Puutahi ngā marae
Ko Tamatea-Ariki-Nui te Tangata
Ko Ruawharo te Tohunga
Ko Ruamano te Taniwha
Ko Hine-Korako te Tipua
Ko Takitimu te waka tapu
Ko Rongomaiwāhine te Rangatira
Ko Charlotte Mildon toku ingoa
No Heretaunga ahau
No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

 

Charlotte Mildon has been working in the discipline of Traditional Māori healing for the last 30 years. She lives in the Hawkes Bay region but has travelled far and wide in her work. As a descendant of the waka tapu o Takitimu and the Horouta waka,  Charlotte's tribes are Ngati Rongomaiwahine, Kahungunu, Ngati Hinemanuhiri and Ngati Porou. Charlotte is an ACC accredited vendor for physical injuries, serious injuries and/or mental and sensitive claims.

Click on Contact Us to enquire about sessions with Charlotte Mildon

Māori healing work can be life changing for those seeking wellness. Charlotte can intuitively read the body and the spirit to explore what core experience in your body to see what you are resounding to. Many people are living in 'automatic pilot' unconsciously creating the same themes all their lives and are often unaware that the 'core experience' is working against them instead of working for them.  Once you have explored the core experience with Charlotte, she can work with you if you want to change what you have been focusing on, either consciously or unconsciously. The healing philosophy being ‘what you focus on is what you will manifest in your life’. Once you have reached a realisation, you can effect change in your life.

Charlotte also works on an appropriate diet to heal your mauiui as the best medicine you could ever find to maintain your wellness. The hydration of the body is also paramount to help clean the paru from your organs and ensure the body is working at its optimum. Depending on your mauiui, Charlotte can recommend a range of natural health products, rongoā wairakau and balms as well as health supplements to maintain your wellbeing. Your mauiui is your own healing wānanaga.

If you are ready, Charlotte can support you to make a shift to care for and nurture your body, feed your spirit and becoming more aware of how you are living your life. If you do 'your homework' from these healing sessions, you will connect back to the source of all healing with Papa-tū-ā-nuku - (mother nature) and all her progeny who are the main source of Rongoā Māori healing. When you learn your own ways of healing, you take back your own healing power and heal your whānau in the interim. 

Click on Te Oomai Reia for more information about the underlying philosophies of Charlotte's healing work

                                                                                          

Within just a few online healing sessions or romiromi sessions, you will be more aware of your own natural healing abilities without years of training, without attending ongoing workshops for years, without years of counselling sessions, and without Drs prescriptive medications.  

Click on Testimonials for information about Charlotte's recommendations and success stories 

 

Charlotte can also help you become aware of your own healing powers and psychic abilities 

1. Become the spiritual healer of your own body and your own destiny     

2. Develop your psychic powers

3. Find the core experience that unlocks the potential of your healing powers  

4. Learn these healing techniques in your own home

5. Learn to make the Rongoā Māori (natural medicines and healing with nature) that you need

6. Experience the deep spiritual healing bodywork of ROMIROMI ( opens and releases old memories held in the body)

7. Explore the intuitive diagnosis of MIRIMIRI (shifting unwanted energy from the body) to change the direction of your life.     

 

Click on Training to see more information about Charlotte's mentors and training

 

Click on the following icon BOOK NOW to make an appointment on the booking system:

 

Click on Shop to purchase Charlotte's booklet 'Te Tohuna Kura Waka' featuring the experiences of the late Dr Rose Pere. 

te-tohuna-kura_waka-pdf-cover-375px.png

 

 

Charlotte's latest book that was a finalist in the Ashton Wylie Mind Body Spirit Literary Awards which featured a number of Tohunga (priests/Priestesses) who shared their experiences and philosophies of the feminine lores of traditional Māori healing.  

                        'He Atua Wahine at the source of ancient Māori healing wisdom in Aotearoa, New Zealand'

 Atua_wahine.jpg

 

                     

Ashton Wylie Mind Body Spirit Literary Awards

Ashton Wylie Charitable Trust logo flower    Our book, He Atua Wahine, was a finalist in the 2019
Ashton Wylie Mind Body Spirit Literary Awards’ Book category.
https://awct.org.nz/finalists-2019.asp