IMG_5300.jpg 

                                                                                             

BA Mātauranga Māori  - Masters in Indigenous Studies (1st class Hons) - PhD in Philosophy (pending examination) - Reiki 2nd degree - Dip. Cultural Bodywork                            Life time student of the late Hohepa De La Mere - Tohunga Ahurewa

He Mihimihi 
Ko te mihi tuatahi ki nga kaihanga Io Matua te kore raua Ko Rikoriko,
Ki te pūtaketanga o nga mea katoa.
Uea ki a Ranginui e tū nei,
Uea ki a Papa-tū-ā-nuku e takoto ake nei
Uea ki ngā tamariki o Papa me Rangi hoki
Tēna tātou katoa e whai nei i ngā tapuwae o ngā tūpuna.
Ki ō tātou tini mate, e tangihia ake nei, e mihia ake ana.
Otirā, ki ngā Pakeke, ki ngā mātua, ki ngā whānaunga katoa, nā koutou ngā āwhina, ngā tautoko e tika ai te rere a te waka nei.
Ngā mihi aroha ki a koutou katoa mo to aroha tautoko ki tēnei kaupapa.

Tēnei te mihi matakoakoa, matakuikui hoki ki a koutou katoa
He uri ahau o ngā Maunga tapu o Rongokako me te Whakapunake hoki
I tipu ake ahau i raro i te maru o enei tupuna
Ko te Wairoa hopupu honengenenge matangirau me Tutaekuri oku awa
Ko Ngāti Ruapani, Porou, Rongomaiwāhine, Kahungunu oku iwi
Ko Ngāti Maahu rātou ko Ngāti Hinepare, ko Ngāti Hinganga oku hapū
Ko Hamuera Moteo rāua ko Puutahi ngā marae
Ko Tamatea-Ariki-Nui te Tangata
Ko Ruawharo te Tohunga
Ko Ruamano te Taniwha
Ko Hine-Korako te Tipua
Ko Takitimu te waka tapu
Ko Rongomaiwāhine te Rangatira
Ko Charlotte Mildon toku ingoa
No Heretaunga ahau
No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

 

Charlotte Mildon has been working in the discipline of Traditional Māori healing for the last 30 years. She lives in the Hawkes Bay region but has travelled far and wide in her work. As a descendant of the Waka Tapu o Takitimu, Charlotte's tribes are Ngati Rongomaiwahine, Kahungunu, Hinemanuhiri and Ngati Porou. Charlotte is an ACC accredited vendor so can offer funded sessions for injuries both physical injuries, serious injuries or mental and sensitive claims.

Click on Contact Us to enquire about ACC funded Rongoā Māori sessions with Charlotte Mildon 

                             

Māori healing work is life changing for those seeking wellness. Charlotte works the body and the spirit using romiromi to explore what core experience you are resounding to so you can heal your life and take back your power.  Many people are living in 'automatic pilot'  unconsciously creating the same theme all their lives and are so unaware that the 'core experience' is working against them instead of working for them. 

Click on Te Oomai Reia for more information about the underlying philosophies of Charlotte's healing work

                                                                                          

Within just a few online healing sessions or romiromi sessions, you will be more aware of your own natural healing abilities without years of training, without attending ongoing workshops for years, without years of counselling sessions, and without Drs prescriptive medications.  

Click on Testimonials for information about Charlotte's recommendations and success stories 

 

Charlotte can also help you become aware of your own healing powers and psychic abilities 

1. Become the spiritual healer of your own body and your own destiny     

2. Develop your psychic powers

3. Find the core experience that unlocks the potential of your healing powers  

4. Learn these healing techniques in your own home

5. Learn to make the Rongoā Māori (natural medicines and healing with nature) that you need

6. Experience the deep spiritual healing bodywork of ROMIROMI ( opens and releases old memories held in the body)

7. Explore the intuitive diagnosis of MIRIMIRI (shifting unwanted energy from the body) to change the direction of your life.     

 

Click on Training to see more information about Charlotte's mentors and training

 

Click on the following icon BOOK NOW  to make an appointment on the booking system                                                                                                       

  

Click on Shop to purchase Charlotte's booklet 'Te Tohuna Kura Waka' featuring the experiences of the late Dr Rose Pere. 

 

                                                                                   te-tohuna-kura_waka-pdf-cover-375px.png

 

 

Charlotte's latest book that was a finalist in the Ashton Wylie Mind Body Spirit Literary Awards which featured a number of Tohunga (priests/Priestesses) who shared their experiences and philosophies of the feminine lores of traditional Māori healing.  

                        'He Atua Wahine at the source of ancient Māori healing wisdom in Aotearoa, New Zealand'

 Atua_wahine.jpg